Lean Startup och Scrum?

På vår engelska blogg har vi skrivit några inlägg om hur startup-företag fungerar och arbetar. Det första handlar om FOUR-modellen. Denna är tänkt som en slags mall för hur ett startupföretag fungerar och hur det skiljer sig från ett etablerat bolag.

Den andra bloggposten handlar om Lean Startup och Scrum. Vi introducerar “explorer teamet” som har som uppgift att utforska och söka efter rätt produkt på rätt marknad till skillnad från “shipping teamet” vars uppgift är att leverera värde i form av funktioner och features ill en beställare.

 

Leave a Reply