Vad är innovation?

Felix Tomtketchup

 

Ketchupflaskan har utvecklats med en rad inkrementella innovationer.

Många pratar om hur innovativa de är. Men vad menar de egentligen? Det råder viss förvirring kring begreppet.

Det finns olika varianter av innovation och olika sätt att kategorisera det på. En normal indelning är följande:

Inkrementell innovation är att förbättra något som redan existerar. Göra det lite billigare, lite snabbare, lite bättre. Marknadsledaren på en viss marknad brukar vara bäst på detta.

Revolutionär innovation är när en ny produkt ändrar på marknadens förväntningar på vad en produkt ska innehålla. En sådan här innovation kommer ofta från en aktör i kris som kraftsamlar och släpper en nyskapande och modig produkt. Ett typiskt exempel är Sony Ericssons T610 som med sitt designspråk och rika feature-set ändrade på hur kunderna förväntade sig en mobiltelefon skulle vara.

Disruptiv innovation är den kanske mest ovanliga men också mest omstöpande varianten. Detta är en produkt som helt omkullkastar de existerande spelreglerna. Den kan vara en magnitud billigare än existerande produkter eller göra något helt annat som ersätter det nuvarande beteendet. Ofta är också affärsmodellen helt annorlunda än den rådande.

Det är väldigt sällan etablerade aktörer på en marknad kan släppa en disruptiv produkt. I princip alltid kommer den från en ny aktör. Ett exempel är Netflix som med sin innovativa distributionsmodell för DVD-filmer drev den ledande kedjan av videuthyrningsbutiker i konkurs. Ett annat exempel är iPhone som helt ändrade spelplanen för telekommarknaden (kunderna ändrade sitt beteende och använde data istället för voice och SMS, mobiltillverkarna fick tänka om helt om hur en telefon ska se ut etc.).

När en marknad råkar ut för disruptiv innovation är det bara en tidsfråga innan stora, etablerade aktörer försvinner och dör.

Eftersom tempot höjs och tiden mellan disruptiva innovationer därmed sänks utsätter man sig för en stor risk om man inte aktivt arbetar med såväl revolutionär som disruptiv innovation.

Hur man gör detta är ett ämne vi kommer att återkomma till här på bloggen. Prenumerera på vårt nyhetsbrev så håller du dig uppdaterad.