En miljon år utan innovation

homo_erectus_adult_female__head_model__smithsonian_museum_of_natural_history__20120517

Bilden ovan föreställer en kvinnlig variant av den förhistoriska människoarten homo erectus. Under en miljon år strövade de omkring på Afrikas savanner. Arkeologer har funnit enkla verktyg från periodens början och slut.

Det intressanta med detta är att verktygen från epokens början är likadana som i epokens slut.

Under en miljon år skedde ingen innovation alls.

För oss som lever i ett tidevarv då en mobiltelefon är omodern samma dag den släpps eller ett Youtube-fenomen kan nå miljontals för att sedan glömmas bort på ett par veckor är detta långsamma tempo svårt att förstå. Vad är det som skiljer vår tid från home erectus?

Svaret är: kommunikation!

Talspråket växte fram för 50-100’000 år sedan. Skriftkonsten har sin början i Egypten för drygt 5200 år sedan. Tryckkonsten uppfanns i Europa för 600 år sedan och massmedierna fick sitt genomslag för drygt 100 år sedan.

Efter varje genombrott ökar tempot. Idéer får större och snabbare spridning. Kunskap sprider sig över geografiska och tidsmässiga avstånd.

För drygt 20 år sedan dök så det mest kraftfulla kommunikationsverktyg människan någonsin haft tillgång till upp på scenen: internet.

Redan på så kort tid som 20 år har internet genomgått åtminstone tre stora faser:

  • Surffasen. När vi klickade oss fram mellan hemsidor och Netscape och Yahoo! dominerade.
  • Sökfasen. När Google organiserade nätets innehåll,  gjorde det sökbart och blev den naturliga startpunkten.
  • Sociala fasen. När vi istället för att söka började dela, “like:a”, “share:a”, retweeta och rekommendera.

Nästa fas är den sammankopplade, när allt (ja, allt!) blir digitalt och uppkopplat. Utmärkande för denna fas kommer att vara (är?) det otroligt höga förändringstempot.

Nyckeln för att överleva i detta ultrasnabba samhälle är att omfamna förändringen och lära sig älska innovation.

Hur man omformar sin verksamhet till en innovativ, lättrörlig och modern organisation är något vi kommer att gå på djupet med i ett antal kommande bloggposter.